Με νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ οι μετοχές της J&P-ΑΒΑΞ από 17 Οκτωβρίου

Δημοσιεύτηκε: 12/10/2018 - 13:10

Από την Τετάρτη 17.10.2018 οι μετοχές της εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η 2η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 03.09.2018 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων από το αποθεματικό αποτελεσμάτων εις νέον.
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,58 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 23.296.455,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 77.654.850 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Μ.Τσ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ