Συμμετοχή της Lavipharm σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Δημοσιεύτηκε: 14/03/2019 - 20:25

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 3.492.000 ευρώ που θα πραγματοποιήσει η θυγατρική της εταιρεία Lavipharm Active Services.
Η συμμετοχή της Lavipharm στην αύξηση θα γίνει με εισφορά σε είδος. Συγκεκριμένα, η Lavipharm θα εισφέρει στη Lavipharm Active Services το σύνολο των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική εταιρεία του ομίλου Pharma Plus.
Το σύνολο αυτών των μετοχών αποτιμήθηκε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ στο ποσό των 3.492.000 ευρώ.
Με την προαναφερθείσα συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lavipharm Active Services, η Lavipharm διατηρεί το ποσοστό της στην 100% θυγατρική της εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να συμμετέχει, έμμεσα πλέον μέσω της 100% θυγατρικής της Lavipharm Active Services, στο μετοχικό κεφάλαιο της Pharma Plus.
M.Τσ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ